บริษัท ซุปเปอร์สหแสง จำกัด ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากลูกค้าด้วยดีตลอดมานานกว่า 40 ปี ให้ผู้จำหน่ายสายไฟฟ้า THAI-YAZAKI, PHELPS DODGE, BANGKOK CABLE , CTW , FUHRER ในปัจจุบันบริษัทได้ก่อตั้งโรงงานผู้ผลิตสายไฟฟ้าภายใต้แบรนด์เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ( S.SUPER CABLE ) (เพื่อผลิตสายไฟคุณภาพดีทองแดงเต็ม พีวีซีใหม่ จำนวนเมตรครบ) 
 • บริษัท จึงเร่งขยายศักยภาพทางการผลิตและตรวจสอบคุณภาพในทุกๆขั้นตอนด้วยเทคโนโลยี อันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบ กระบวนการระหว่างผลิต ไปจนถึงสายไฟฟ้าที่ผลิตสำเร็จเรียบร้อยแล้วส่งมอบให้เป็นที่พึงพอใจของ ลูกค้ามากที่สุด ด้วยบริการจัดส่งสินค้าที่รวดร็ว ถูกต้อง และซื่อตรงต่อลูกค้า
ทางบริษัทมีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และรักความก้าวหน้า หลายตำแหน่งดังต่อไปนี้​

          1.พนักงานขายเครดิตและโครงการ (เซลล์)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
 • ขยัน อดทน รักการขาย และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการเจรจาต่อรองที่ดี
      
 
 
  2.พนักงานธุรการฝ่ายขาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ 
 • ขยัน อดทน ตั้งใจ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการเจรจาต่อรองที่ดี
 
 
 
  3.พนักงานบัญชี
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบเอกสารการซื้อขายและบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO FLIGHT ได้
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการวางบิลและบันทึกตัดลูกหนี้รายตัวได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 
 
 
  4.พนักงานฝ่ายบุคคล
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ด้านการบริหารงานบุคคล หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีส่วนร่วมในการสรรหา เก็บข้อมูล คัดเลือก และรับสมัครพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่องค์กร
 • ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานและสรุปเพื่อคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และภาษีเงินได้ของพนักงาน
 • จัดทำ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อชี้วัดผลการดำเนินงาน
 • จัดทำ เก็บข้อมูล เอกสาร สถิติ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
  5.หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี 
 • มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์/ไฟฟ้าเครื่องกล/ช่างอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ความสามารถในเรื่องการติดตั้ง ควบคุม ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลากหลายชนิดได้
 • มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ PLC และ INVERTER ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชนิดต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 
 
 
  6.พนักงานควบคุมเครื่องผลิตสายไฟ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการควบคุม ดูแล เครื่องจักรในการผลิต และใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้
 • มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกจากงาน
 
 
 
  7.พนักงานธุรการ/ประสานงานคีย์ข้อมูล
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • คีย์ข้อมูล จัดทำเอกสาร และประสานงานกับแผนกอื่นๆ
 • ตรวจเช็คสต็อกสินค้าเข้า-ออก
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
  8.พนักงานประจำสโตร์จัดส่ง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • จัดเตรียมของ,เช็คของจัดส่ง,ตรวจนับสินค้า,ลงสต็อก,ลงบันทึกรับ-จ่ายสินค้าได้
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกจากงาน
 

ช่องทางและวิธีการสมัครงาน

 
 1. เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัททุกวันและเวลาทำการ
 2. หรือส่งเอกสารสมัครทางออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงาน
 
 • กรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ส่งเอกสารมาได้ที่ email: sahasang@yahoo.com

เลือกดูรายการสินค้าทั้งหมด
ข่าวสารใหม่
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อสายไฟ
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
ตำแหน่งงาน
ดาวน์โหลดสเป็คสายไฟ
ดาวน์โหลดโปรชัวร์สายไฟ
สเปคและมาตราฐาน
รายละเอียดการสมัครตัวแทนจำหน่าย
Product support
ดาวน์โหลด Certificat
             บริษัท ซุปเปอร์สหแสง จำกัด
77/7 หมู่ 13  ถนนกาญจนาภิเษก  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  11140
โทร. 02-449-4770 (อัตโนมัติ) , 02-449-4757-64 แฟกซ์. 02-905-0894 ,02-905-0895 (อัตโนมัติ)
sssupercable@hotmail.com 
COPYRIGHT © Supersahasang  company Limited All Rights Reserved.
 
​​
Engine by MAKEWEBEASY